Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Edward Mocarski

Edward Mocarski

Radny

Okręg: 1, zdobyte głosy: 73, przynależność: , klub: Prawo i Sprawiedliwość

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja skarg, wniosków i petycji stała członek
Komisja ds. Społecznych stała Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania komisji ds. społecznych rady Gminy Bielice oraz określania zakresu jej działania. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-03-26 10:06:18 Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Bielice XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 10:08:07 Zgłaszanie zmian do porządku sesji XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 10:54:33 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032. XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 10:59:52 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2022 rok. XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:05:04 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw. XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:08:17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bielice na lata 2020 - 2023 z perspektywą do 2026 roku”. XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:31:49 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:35:56 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości oznaczonych numerami 149 o pow. 0,60 ha, 150 o pow. 0,79 ha, 151 o pow. 0,70 ha, 153 o pow. 0,76 ha, 157/3 o pow. 0,97 ha, 214 o pow. 0,58 ha, 163/2 o pow. 1,13 ha położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:39:46 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 446/4 o pow. 0,3000 i 446/6 o pow. 0,3000 ha położone w obrębie geodezyjnym Parsów, gmina Bielice XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:42:27 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020r XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 11:44:37 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020r XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-03-26 10:51:28 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Bielice na 2021 r. XVI sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:01:34 Przyjęcie porządku obrad XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:15:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:18:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za