Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Rolnictwa i Spraw Gospodarczych stała 2024-05-20
2 Komisja ds. Społecznych stała 2024-05-20
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-20
4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-20