Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Radosław Pluta

Radosław Pluta

Radny

Okręg: 13, zdobyte głosy: 31, przynależność: , klub: Młodzi dla Gminy Bielice

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Społecznych stała Uchwała Nr I/7/18 w sprawie powołania komisji ds. społecznych rady Gminy Bielice oraz określania zakresu jej działania. członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-04-21 10:01:34 Przyjęcie porządku obrad XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:15:08 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bielice na 2021r. XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za
2021-04-21 10:18:50 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021-2032 XVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bielice za